Author Archive Redakcja

OpublikowanoRedakcja

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 oraz spotkania z wychowawcami klas w salach.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami klas w załączniku.

Przydział sal na spotkania klasowe_LO

 

Uczniom klas pierwszych przypominamy, że pierwsze spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00 w budynku przy ul. Bukowskiej (kl. 1LA – s. 104, kl. 1LB – 202).

 

 

OpublikowanoRedakcja

11 lipca 2018r. – lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

W dniu 11 lipca 2018r. (środa) o godz. 10.00 komisja rekrutacyjna udostępni listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXII. Liceum Ogólnokształcącego. Listy dostępne będą w głównej siedzibie Zespołu Szkół Komunikacji przy ul. Fredry 13. Wyniki rekrutacji można też sprawdzić na stronie nabor.pcss.pl/poznan.

W dniu 11 lipca na ul. Fredry 13 w godzinach 10.00-14.00 krawiec szyjący koszule będzie pobierał wymiary od uczniów zakwalifikowanych do szkoły.

Dla uczniów z II i III wyboru na ul. Fredry 13 w godz.  10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe. Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia 20 lipca 2018r. w celu napisania testu.

Przypominamy, że do 19 lipca 2018r. (czwartek) godz. 12.00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej). Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum.

OpublikowanoRedakcja

Informacja na temat stroju szkolnego i płatności za 2 koszule, krawat i identyfikator

W Zespole Szkół Komunikacji obowiązuje strój szkolny. W dniu 11 lipca 2018r.  w godzinach 10.00-14.00 krawiec szyjący koszule będzie pobierał wymiary od uczniów zakwalifikowanych do szkoły. Więcej informacji w załączniku.

Informacja na temat koszul i płatności za 2 koszule, krawat i identyfikator

OpublikowanoRedakcja

III i IV miejsce w „III Młodzieżowych zawodach w udzielaniu pierwszej pomocy”!

Projekt pn. „III Młodzieżowe zawody w udzielaniu pierwszej pomocy” organizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu to inicjatywa łącząca szkolenie przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Poznania z zawodami. Realizowana jest dzięki pracownikom i studentom Wydziału Ratownictwa Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Podczas popołudniowego spotkania – wykład i ćwiczenia – przekazano młodzieży zakres materiału zadaniowego, a same zawody, w których uczestniczyły drużyny z poznańskich szkół biorących udział w projekcie, odbyły się 25 maja 2018 r. XXXII Liceum Ogólnokształcące reprezentowali uczniowie klasy 1La – Emila Szczeszek, Natalia Śliwińska, Łukasz Śnieguła, Norman Menes oraz kl. 1Lb – Lilianna Czechanowska i Nicole Augustyniak. Drużyny zmierzyły się z zadaniami praktycznymi (4 stacje zadaniowe) – pozorowanym wypadkiem w piwnicy, atakiem aktywnego strzelca, ratowaniem niemowlęcia i poszkodowanego porażonego prądem elektrycznym, omdleniem, opatrywaniem ran, tamowaniem krwotoku, unieruchamianiem złamań, przeprowadzeniem RKO z wykorzystaniem AED. Oceniano umiejętność samodzielnego oraz grupowego działania, kierowanie zespołem, dbałość o bezpieczeństwo, ogólne zaangażowanie w ratowanie życia, zapewnienia wsparcia psychicznego poszkodowanym a także umiejętność pracy pod presją czasu. Nasze drużyny zajęły III i IV miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych! Gratulujemy!

opiekun – nauczyciel edb

p. N. Rachel

OpublikowanoRedakcja

14 maja 2018r. rusza I etap rekrutacji

Krok 1.

14 maja 2018r. (poniedziałek) – 30 maja 2018r. (środa) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2018.

Na stronie internetowej naboru do szkoły ponadgimnazjalnej dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2018 – wypełnij wniosek,
  • kwestionariusz szkolny, który można wypełnić online i pobrać plik PDF pod linkiem,
  • rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 30 maja 2018 r. Oświadczenie (pobierz) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w budynku Zespołu Szkół Komunikacji przy ul. Fredry 13, pokój nr 10  (I piętro, pokój pedagoga i psychologa szkolnego) w godzinach: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 16:00.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

 

Kolejne etapy:

Krok 2.

15 czerwca (piątek) – 19 czerwca 2018r. (wtorek) godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

 

Krok 3.

22 czerwca 2018r. (piątek) – 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum)

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniu 22.06. (piątek) lub 25.06. (poniedziałek) w godzinach 8.00-15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych, czyli 11.07.2018r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia 20 lipca 2018r. w celu napisania testu.

do 26 czerwca 2018r. (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Krok 4.

11 lipca 2018r. (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

 

Krok 5.

do 19 lipca 2018r. (czwartek) godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej).

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum.

 

Krok 6.

20 lipca 2018r. (piątek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

OpublikowanoRedakcja

Targi Edukacyjne

Szukaj XXXII Liceum Ogólnokształcącego

na stoisku Zespołu Szkół Komunikacji

pawilon 15 stoisko 58

Czekamy na Ciebie!

 

 

Godziny otwarcia targów

Piątek (23.03) 10:00 – 18:00

Sobota (24.03) 10:00 – 18:00

Niedziela (25.03) 10:00 – 16:00

 

Lokalizacja

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

 

 

OpublikowanoRedakcja

Dylom organizatora dla Roksany Maziarz z kl. 1Lb

Miło nam poinformować, iż najlepszą uczennicą w Szkole, w XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” – „Świat w kolorach”, została Roksana Maziarz z klasy 1Lb, która wyróżniona została dyplomem organizatora. Życzymy dalszych osiągnięć artystycznych!

 

OpublikowanoRedakcja

Uczniowie klasy 1LB w Muzeum Narodowym

8 lutego klasa 1lb z p. Adrianą Rozwadowską udała się do Muzeum Narodowego na lekcję poświęconą sztuce renesansu. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z malarstwem tej epoki, dowiedzieli się, co inspirowało renesansowych artystów, do czego były im potrzebne jajka, a także dlaczego Michał Anioł konsultował swoje pomysły z tajemniczą malarką Sofonisbą.