Category Archive Aktualności

OpublikowanoRedakcja

Rekrutacja krok po kroku

 KROK 1.

13 maja 2019r. (poniedziałek) – 31 maja 2019r. (piątek) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2019.

Na stronie internetowej naboru, dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

– wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wydrukowany z systemu NABÓR 2019  (dla uczniów szkół podstawowych link do strony, dla uczniów gimnazjum link do strony)

– kwestionariusz szkolny ZSK, który można wypełnić tylko on-line pod linkiem, a następnie pobrać plik w wersji PDF , wydrukować i podpisany dostarczyć do szkoły

– rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 25 czerwca 2019r. 

Dokumenty rekrutacyjne do XXXII Liceum Ogólnokształcącego prosimy składać przy ul. Bukowskiej 53, w godzinach:

w poniedziałki i wtorki – 11:00 – 15:00 oraz w środy, czwartki i piątki – 8.00 – 13.00.

Dokumenty prosimy dostarczyć w foliowej koszulce.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wydrukowanego wniosku. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

KROK 2.

Od 14 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

KROK 3.

od 21 czerwca 2018r. (piątek) do 25 czerwca 2019r. (wtorek) godz. 15.00

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniach 21.06. (piątek) do 25.06. (wtorek) w godzinach 8.00 – 15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II, III i dalszych wyborów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych, czyli 16.07.2019r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia 19.07.2019r. w celu napisania testu.

do 28 czerwca 2019r. (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

KROK 4.

16 lipca 2019r. (wtorek) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II, III i dalszych wyborów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, w tym dniu w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

KROK 5.

Od 16 (wtorek) do 24 lipca 2019r. (środa) godz. 13.00

Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej).

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum lub szkole podstawowej; ponadto – kandydaci do Technikum Komunikacji dostarczają zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w konkretnym zawodzie.

KROK 6.

25 lipca 2018r. (czwartek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli szkoła nie dokona naboru do XXXII Liceum Ogólnokształcącego, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca wg poniższego harmonogramu:

26 lipca (piątek) do 30 lipca (wtorek) 2019r. godz.15.00 – złożenie następujących dokumentów:

– wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z systemu NABÓR 2019,

– kwestionariusza szkolnego,

– dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów różnicujących.

do 5 sierpnia 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów różnicujących

21 sierpnia 2019r. godz. 10.00 (środa) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 (środa) – 23 sierpnia 2019r. (piątek) – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

21 (środa) – 29 sierpnia 2019r. (czwartek), do godz. 13.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej)

30 sierpnia 2019r. (piątek), godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

OpublikowanoRedakcja

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2019.

Na stronie internetowej naboru do szkoły ponadpodstawowej dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz sposobu przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do pobrania poniżej:

OpublikowanoRedakcja

Zasady rekrutacji dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2019.

Na stronie internetowej naboru do szkoły ponadgimnazjalnej dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz sposobu przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do pobrania poniżej:

OpublikowanoRedakcja

Zajęcia w środę, 24 kwietnia br.

Z powodu trwającego strajku nauczycieli zajęcia szkolne w środę 24.04.br. będą nadal zawieszone.  Z tego samego powodu nie odbędą się jutrzejsze zebrania klasowe z rodzicami uczniów technikum (ul. Fredry 13), a spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w innym terminie.

OpublikowanoRedakcja

Zajęcia w dniach 15-17.04.2019 r.

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa) zajęcia lekcyjne będą nadal zawieszone.

Uczniom, którzy przyjdą do szkoły zapewnimy zajęcia opiekuńcze.

Jeśli dojdzie do podpisania porozumienia i zakończenia lub zawieszenia protestu, zajęcia w szkole zostaną natychmiast wznowione.

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronie szkoły.

Z poważaniem

Ryszard Pyssa

Dyrektor szkoły

OpublikowanoRedakcja

Zapraszamy na Drzwi Otwarte w dniu 13 kwietnia 2019r.

Zapraszamy Gimnazjalistów, Uczniów klas VIII szkoły podstawowej

i ich Rodziców na drzwi otwarte w naszej szkole,

które odbędą się

13.04 2019 (sobota) w godz. 9.00 – 12.00

Serdecznie zapraszamy !

OpublikowanoRedakcja

Zajęcia w czasie strajku

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli zajęcia szkolne we wtorek, 9 kwietnia br zostają zawieszone. Uczniom, którzy przyjdą do szkoły zapewnimy zajęcia opiekuńcze. Uczniowie mogą również skorzystać z alternatywnej oferty zajęć przygotowanej przez instytucje miejskie,  szczegóły na www.poznan.pl. Egzamin dla uczniów klas gimnazjalnych odbędzie się w przepisowym terminie. W dniach 10-12 kwietnia br uczniowie klas licealnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, mają dni wolne od zajęć lekcyjnych z uwagi na przeprowadzany w budynku przy ul Bukowskiej 53 egzamin gimnazjalny.  O organizacji zajęć w dniach 10-12. 04. br. w budynku przy ul. Fredry 13 dla uczniów technikum poinformuję jutro.

Ryszard Pyssa

Dyrektor Szkoły

OpublikowanoRedakcja

Organizacja zajęć w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Nadal trwają rozmowy nauczycielskich związków zawodowych z rządem. Jeśli nie zostanie dzisiaj wypracowane porozumienie, w poniedziałek 8 kwietnia w szkole rozpocznie się strajk nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli odmówi prowadzenia zajęć dydaktycznych. Odbędą się jedynie zaplanowane wcześniej zajęcia przygotowawcze do egzaminów. Uczniom, którzy przyjdą do szkoły zapewnimy zajęcia opiekuńcze. Informuję, że miejskie instytucje na czas strajku przygotowały alternatywną ofertę zajęć dla uczniów. Lista propozycji dostępna jest na www.poznan.pl. O organizacji zajęć w kolejnych dniach będę informował na bieżąco.

Ryszard Pyssa
Dyrektor szkoły

OpublikowanoRedakcja

Akcja strajkowa

Informuję, że nauczyciele Zespołu Szkół Komunikacji, w zdecydowanej większości zadeklarowali udział w akcji strajkowej od poniedziałku 8 kwietnia br. Wszelkie informacje dotyczące organizacji zajęć w kolejnych dniach bądź zawieszania lub przywrócenia zajęć będą przekazywane rodzicom i uczniom naszej szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego wieczorem dnia poprzedzającego. O organizacji zajęć w najbliższy poniedziałek 8 kwietnia poinformuję w niedzielę wieczorem.  Każdy z uczniów zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się z informacją związaną z organizacją pracy szkoły.

Z poważaniem

Ryszard Pyssa

Dyrektor szkoły

OpublikowanoRedakcja

„Wiersz za bańkę”

Biblioteka zaprasza wszystkie chętne osoby do napisania i zaprezentowania swojego wiersza w dniu 22.03.br.

Zapisy i szczegóły w bibliotece.