III i IV miejsce w „III Młodzieżowych zawodach w udzielaniu pierwszej pomocy”!

OpublikowanoRedakcja

III i IV miejsce w „III Młodzieżowych zawodach w udzielaniu pierwszej pomocy”!

Projekt pn. „III Młodzieżowe zawody w udzielaniu pierwszej pomocy” organizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu to inicjatywa łącząca szkolenie przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Poznania z zawodami. Realizowana jest dzięki pracownikom i studentom Wydziału Ratownictwa Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Podczas popołudniowego spotkania – wykład i ćwiczenia – przekazano młodzieży zakres materiału zadaniowego, a same zawody, w których uczestniczyły drużyny z poznańskich szkół biorących udział w projekcie, odbyły się 25 maja 2018 r. XXXII Liceum Ogólnokształcące reprezentowali uczniowie klasy 1La – Emila Szczeszek, Natalia Śliwińska, Łukasz Śnieguła, Norman Menes oraz kl. 1Lb – Lilianna Czechanowska i Nicole Augustyniak. Drużyny zmierzyły się z zadaniami praktycznymi (4 stacje zadaniowe) – pozorowanym wypadkiem w piwnicy, atakiem aktywnego strzelca, ratowaniem niemowlęcia i poszkodowanego porażonego prądem elektrycznym, omdleniem, opatrywaniem ran, tamowaniem krwotoku, unieruchamianiem złamań, przeprowadzeniem RKO z wykorzystaniem AED. Oceniano umiejętność samodzielnego oraz grupowego działania, kierowanie zespołem, dbałość o bezpieczeństwo, ogólne zaangażowanie w ratowanie życia, zapewnienia wsparcia psychicznego poszkodowanym a także umiejętność pracy pod presją czasu. Nasze drużyny zajęły III i IV miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych! Gratulujemy!

opiekun – nauczyciel edb

p. N. Rachel