Kadra pedagogiczna

Dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji
mgr inż. Ryszard Pyssa

Wicedyrektorzy
dr Michał Jadwiszczok (gimnazjum i liceum – przedmioty ogólnokształcące)
mgr Agnieszka Brych (technikum – przedmioty ogólnokształcące)
mgr inż. Jerzy Janicki (technikum – przedmioty zawodowe)

Psycholog
mgr Beata Szkudlarek

Pedagog
mgr Dorota Frąckowiak

Bibliotekarz
mgr Wioletta Nyczka

Biologia
mgr Rafał Makarewicz

Chemia
mgr Justyna Andrzejak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Nina Rachel

Fizyka
mgr Kamilla Jakubowska

Geografia
mgr Małgorzata Walkowiak

Historia
dr Michał Jadwiszczok

Informatyka
mgr Marcin Czajkowski
mgr Adam Szewczyczak

Język angielski
mgr Agnieszka Ostrowska – Skrobiś
mgr Szymon Sikora

Język hiszpański
mgr Paulina Maciejczyk

Język niemiecki
mgr Marek Piątek

Język polski
mgr Artur Pietrzak
mgr Adrianna Rozwadowska

Matematyka
mgr Adam Szewczyczak

Religia
mgr Michał Raus

Wiedza o społeczeństwie
mgr Sławomir Wartacz

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Walkowiak

Wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Śliwa
mgr Paulina Witczak
mgr Ireneusz Zawal