Kadra pedagogiczna

Dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji
mgr inż. Ryszard Pyssa

Wicedyrektorzy
dr Michał Jadwiszczok (gimnazjum i liceum – przedmioty ogólnokształcące)
mgr Agnieszka Brych (technikum – przedmioty ogólnokształcące)
mgr inż. Jerzy Janicki (technikum – przedmioty zawodowe)

Kierownik kształcenia praktycznego
mgr Justyna Andrzejak

Psycholog
mgr Beata Szkudlarek

Pedagog
mgr Dorota Frąckowiak

Bibliotekarz
mgr Wiesława Wasielak

Biologia
mgr Rafał Makarewicz

Chemia
mgr Justyna Andrzejak
mgr Marta Wawrzyniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marek Nowak

Fizyka
mgr Kamilla Jakubowska

Geografia
mgr Małgorzata Walkowiak

Historia
dr Michał Jadwiszczok
mgr Iwona Kuśnierz

Historia i społeczeństwo
dr Michał Jadwiszczok
mgr Iwona Kuśnierz

Informatyka
mgr Adam Szewczyczak
mgr Katarzyna Woźnica

Język angielski
mgr Agnieszka Ostrowska – Skrobiś
mgr Szymon Sikora

Język hiszpański
mgr Maja Blacha

Język niemiecki
mgr Marek Piątek

Język polski
mgr Artur Pietrzak
mgr Adrianna Rozwadowska
mgr Magdalena Sopa

Matematyka
mgr Anna Makarewicz
mgr Adam Szewczyczak

Religia
mgr Michał Raus

Wiedza o społeczeństwie
mgr Iwona Kuśnierz

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Walkowiak

Wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Śliwa
mgr Paulina Witczak
mgr Ireneusz Zawal