LA – klasa informatyczna

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka

Przedmioty uzupełniające: programowanie aplikacji internetowych, tworzenie grafiki komputerowej, historia i społeczeństwo*

*Przedmioty uzupełniające realizowane są według autorskich programów nauczycieli Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Przedmiot Historia i społeczeństwo jest obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Liczba miejsc: 30

Języki obce:

język angielski (I język) – obowiązkowy (nauczany w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania znajomości języka)

język hiszpański/język niemiecki/język rosyjski (II język) – do wyboru**. 

**Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty punktowane: język polski***,  matematyka***, informatyka, język obcy nowożytny

***Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

OPIS KLASY:

Klasa informatyczna powstała w odpowiedzi na zainteresowania uczniów oraz dynamicznie rozwijający się świat technologii informatycznych. Uczniowie klasy informatycznej mają być odbiorcami i twórcami sprawnie poruszającymi się w świecie informacji. Nauczą się obsługi takich programów jak PhotoShop, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Gimp, 3Ds max. Program nauczania przygotuje do studiów na Wydziale Informatyki UAM i Politechniki Poznańskiej.

Współpraca i patronat:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska.