GLA/PLA – klasa informatyczna

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka

Liczba miejsc: 28

Języki obce:

język angielski (I język) – obowiązkowy (nauczany w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania znajomości języka)

język hiszpański/język niemiecki/język rosyjski (II język) – do wyboru*.

*Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty punktowane: język polski**,  matematyka**, informatyka, język obcy nowożytny

***Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

OPIS KLASY:

Klasa INFORMATYCZNA powstała w odpowiedzi na zainteresowania uczniów oraz dynamicznie rozwijający się świat technologii informatycznych. Nie myślisz schematami, masz pasję i chcesz rozwijać swoje informatyczne zainteresowania? Program nauczania przygotowuje do studiów na Politechnice Poznańskiej, Wydziale Informatyki UAM, ale także do pracy w mediach, filmie czy reklamie.

Jeżeli komputer nie kojarzy Ci się wyłącznie z grami lub chciałbyś poszerzyć swoje informatyczne umiejętności, jeżeli wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami, a zamiłowanie do przedmiotów ścisłych „nie daje Ci spokoju”…

Zaloguj się do klasy informatycznej…

Współpraca i patronat:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska.