LB – klasa biotechnologiczna

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, biologia

Przedmioty uzupełniające: nowe technologie, programowanie z elementami robotyki lub chemia organiczna, historia i społeczeństwo*

*Przedmioty uzupełniające realizowane są według autorskich programów nauczycieli Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Przedmiot Historia i społeczeństwo jest obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Liczba miejsc: 30

Języki obce:

język angielski (I język) – obowiązkowy (nauczany w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania znajomości języka)

język hiszpański/język niemiecki/język rosyjski (II język) – do wyboru.**

**Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty punktowane: język polski***,  matematyka***, informatyka, biologia

***Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

OPIS KLASY:

To idealna klasa dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi i nowymi technologiami. Nauka w tej klasie przygotuje do studiów na następujących kierunkach: bioinformatyka, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska. Przedmioty uzupełniające poszerzą wiedzę.

PROPONOWANE KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
Politechnika Poznańska: inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, bioinformatyka, technologie ochrony środowiska, informatyka, automatyka i robotyka.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: biotechnologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, biologia, informatyka
Uniwersytet Medyczny: biotechnologia medyczna

Współpraca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska.