GLB/PLB – klasa interpersonalna

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski/j. niemiecki, historia

Liczba miejsc: 14

Języki obce:

język angielski (I język) – obowiązkowy (nauczany w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania znajomości języka)

język hiszpański/język niemiecki/język rosyjski (II język) – do wyboru.*

*Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty punktowane: język polski**,  matematyka**, historia, język obcy nowożytny

**Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

OPIS KLASY:

Jesteś otwarty na drugiego człowieka, chcesz zgłębić tajniki mediacji i negocjacji? Interesują Cię psychologia i relacje międzyludzkie? Chcesz poznać inne kultury, uczestnicząc w wymianach międzynarodowych?
Klasa interpersonalna czeka na Ciebie…

PROPONOWANE KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
pedagogika, psychologia, marketing i reklama, filologia, socjologia, resocjalizacja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, kierunki artystyczne, politologia

WSPÓŁPRACA:
Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu, Collegium Wratislaviense we Wrocławiu