GLC/PLC – klasa prozdrowotna

Przedmioty rozszerzone: j.angielski, biologia, chemia

Liczba miejsc: 14

Języki obce:

język angielski (I język) – obowiązkowy (nauczany w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania znajomości języka)

język hiszpański/język niemiecki/język rosyjski (II język) – do wyboru.*

*Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty punktowane: język polski**,  matematyka**, j. obcy nowożytny, biologia

**Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

OPIS KLASY:

Zdrowy styl życia jest dla Ciebie ważny, otaczający Cię świat jest Twoją pasją? Interesujesz się naukami przyrodniczymi i wiążesz z nimi swoją przyszłość? Chciałbyś poznać zasady prawidłowego żywienia, marzysz o zostaniu dietetykiem zawodowo lub wyłącznie dla własnej satysfakcji…
W klasie prozdrowotnej spojrzysz na świat przez „przyrodnicze okulary”…