LC – komunikacja językowa i globalna

Przedmioty rozszerzone:  geografia, język angielski/język niemiecki,  informatyka

Przedmioty uzupełniające: obsługa ruchu turystycznego w j. obcym, podstawy wiedzy o państwie i prawie, historia i społeczeństwo*

*Przedmioty uzupełniające realizowane są według autorskich programów nauczycieli Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Przedmiot Historia i społeczeństwo jest obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Liczba miejsc: 30

Języki obce:

język angielski/j. niemiecki (I język) – obowiązkowy (nauczany w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania znajomości języka)

język angielski/język hiszpański/język niemiecki/język rosyjski (II język) – do wyboru.**

**Nauka wybranego przez ucznia języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty punktowane: język polski***,  matematyka***, geografia, język obcy nowożytny

***Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

OPIS KLASY:
To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów, które chciałyby połączyć swoje zdolności lingwistyczne z zainteresowaniem podróżami czy problemami współczesnego świata. Przewidziana dla tych, którzy w przyszłości mają zamiar studiować filologię angielską, germańską lub hiszpańską, lingwistykę stosowaną, językoznawstwo, europeistykę, stosunki międzynarodowe, turystykę czy kulturoznawstwo.

PROPONOWANE KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
Uniwersytet Ekonomiczny: gospodarka międzynarodowa, komunikacja społeczna, zarządzanie turystyką w regionie, komunikacja w biznesie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: kulturoznawstwo, europeistyka, etnologia, filologie, językoznawstwo, lingwistyka stosowana, komunikacja społeczna, geoinformacja, komunikacja europejska, socjologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja.

WSPÓŁPRACA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu