Rachunek bankowy

Informacja o rachunku bankowym

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 13 września 2017 r. podjęła decyzję o wysokości dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców.
Podobnie jak w latach ubiegłych zakłada się, że kwotą, która pozwoli na realizację bieżących wydatków związanych ze wspieraniem działalności statutowej szkoły jest kwota 100,00 zł rocznie na jednego ucznia.
Informacja o rachunku bankowym:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu
ul. Fredry 13
nr rachunku 08 1020 4027 0000 1802 0031 0003
tytuł przelewu: „składka na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa