Rachunek bankowy

Informacja o rachunku bankowym

UWAGA! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO!

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 19 września 2018 r. podjęła decyzję o wysokości dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców.

Podobnie jak w latach ubiegłych zakłada się, że kwotą, która pozwoli na realizację bieżących wydatków związanych ze wspieraniem działalności statutowej szkoły jest kwota 100,00 zł rocznie na jednego ucznia.

Informacja o rachunku bankowym:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu

ul. Fredry 13

nr rachunku 83 1750 0012 0000 0000 3978 9949

tytuł przelewu: „składka na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa”